Tjänster

Mölndals Betongborrning utför borrning och sågning i betong, tegel granit mm. Vi har utrustning för att klara borrning i dimensionerna 10 till 1000 mm. Borrning utförs bland annat i väggar och valv för rör-, el- och ventilataionsinstallationer. Diamantklinga används för sågning av nya dörröppningar, trapphål mm, i tjocklekar upp till 720 mm. Vid tjockare konstruktioner använda vajersågning.

Sågning

Vi utför sågningar i golv, väggar och tak om så behövs och även i alla förekommande material så som Granit, Betong, tegel m.m
Tex för nya hissar trappor, ventilation och fönsteröppningar med senaste tekniken och högfrekventa sågar.

Borrning

Kärnborrning utför vi med en modern maskinpark med en uppsjö av maskiner för att kunna leva upp till högt ställda förväntningar samt kunna leverera i tid.

Ringsåg för precision runtom

Ringsåg används i väggar och valv -270 mm och där man vill ha minimalt med översågning i hörn.

Bergsborrning med diamantverktyg

Vi har stor erfarenhet av bergsborrning med diamantverktyg. Vi har bland annat utfört ett arbete åt Besab med en borrning på 15 meter och 50 mm.

Erfarenheter i företaget

Bergsborrning med diamantverktyg 15 meter och 50 mm samt större borrdimension 400 m.m som djupast 7100 mm har utförts.