Sahlgrenska (Skanska)

Vi hjälper Skanska med rivning och håltagningsarbeten på Sahlgrenska sjuks i Göteborg.